Linh Son

 

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2020 Program

Buddhist Temple

1402 FM 646 North Road Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

Đại Đức Thích Hạnh Đắc

Venerable Thich Hanh Dac, VP

 

Thủ quỹ Minh Phước

Minh Phuoc, Secretary

 

Thượng Tọa Thích Trí Toại, Trụ Trì

Abbot Thich Tri Toai, President

 

Venerables