Linh Son

 

1402 FM 646 Rd N Santa Fe, TX 77539

Phone: 409-927-1862

Home Past Events Calendar Buddhism Venerables Tet 2018 Program

Buddhist Temple

 

CHƯƠNG TRÌNH CÁC KHÓA LỄ XUÂN MẬU TUẤT

 

CHIỀU 30 TẾT (THỨ NĂM  15/2/2018)                                                        MÙNG 3 TẾT (CHỦ NHẬT  18/2/2018)

 4:00 pm Khóa Lễ sám hối Hồng Danh cuối năm                                               4:00 am Ngồi thiền

 8:00 pm Tụng Kinh Cầu An cuối năm                                                              5:00 am Công phu sáng

 9:00 pm Thầy Trụ Trì nói về những thành qủa Phật sự 1 năm qua                  11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm chư hương linh

10:00 pm Lễ đón Giao Thừa Múa Lân, xin lộc đầu năm                                      2:00 pm Khai Kinh Pháp Hoa. (Tụng cho hết tháng)

                  và trà bánh vui Xuân. Và cháo chay điềm tâm.                               7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh

 

MÙNG 1 TẾT (THỨ SÁU  16/2/2018)                                                           MÙNG 4 TẾT (THỨ HAI  19/2/2018)

 4:00 am Ngồi thiền                                                                                      4:00 am Ngồi thiền

 5:00 am Công phu sáng và Lễ Vía Đức Phật Di Lặc                                          5:00 am Công phu sáng

11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm cho tất cả chư hương linh                             11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm chư hương linh

 2:00 pm Khóa Lễ tụng Kinh Cầu An đầu năm                                                   2:00 pm Tụng Kinh Pháp Hoa

 4:00 pm Khóa Lễ sám hối Hồng Danh đầu năm                                                4:00 pm Công phu chiều và Mông-Sơn Thí-Thực

 7pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh                                                              7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh.

 

MÙNG 2 TẾT (THỨ BẢY  17/2/2018)

 4:00 am Ngồi thiền

 5:00 am Công phu sáng

11:00 am Cúng ngọ và cúng cơm chư hương linh

 2:00 pm Khóa Lễ tụng Kinh Dược Sư đầu năm  

 4:00 pm Công phu chiều và Mông-Sơn Thí-Thực

 7:00 pm - 8:00 pm Ngồi thiền và chỉ tịnh